İnsan Kaynakları

 

İnsan Kaynakları


IK Politikamız


>

En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Alanında genç bir şirket olarak insan kaynakları politikamız, hedeflerimize ulaşırken bizimle birlikte yükselecek, motivasyonu yüksek, etik değerlere saygılı, topluma ve çevreye bir değer katan bir çalışan profili oluşturmak üzerine kuruludur.

CCM ELEKTRİK

• Doğru işte, doğru zamanda, doğru insanlarla çalışır. • İşveren ve işçi arasında saygıyı, işbirliğini ve çalışma barışını sağlar. • Çalışanlarının ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesindeki haklarına saygılı olmayı ve haklarını korumayı kendisine görev bilir. Çalışanlarına uygun, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. İş güvenliği, çevre, sosyal sigorta ve diğer konularda çalışanları lehine iyileştirici tedbirler alır. • Çalışanlarının sürekli gelişimi için gerekli ortam ve fırsatları yaratır. • Verimlilik, kalite ve çalışanların motivasyonunu arttırmak amacıyla çalışanları teşvik edici sosyal faaliyetlerde bulunur. Başvuru İçin Tıklayınız